«Fortell meg!» (2010-2011) er nå avsluttet og var et av to norske prosjekt i det internordiske «Rom for dannelse/Rum för bildning» (2010-2012). Bloggen vil ikke lenger bli oppdatert, men den fungerer som prosjektets hjemmeside.

Sluttrapport Fortell meg.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med Hilde Henriksen hilde.hen@tbgskole.no  eller Martine Gran, Tønsberg Voksenopplæring   Tlf. 33 34 80 29  mgra@tonsberg.kommune.no

Reklamer
Publisert i Milepæler | Legg igjen en kommentar

Metodeveileder publisert!

Den har to deler

Del 1: Metodeveiledning

Del 2: Faglig forankring

Publisert i Milepæler | 1 kommentar

Fortellerkveld på biblioteket

Eventyr, sang, dikt og familiefortellinger i skjønn forening fulgt av fantastiske duplo installasjoner og flerspråklig boktak, lagde Tønsberg og Nøtterøy bibliotek til en herlig flerkulturell scene forrige torsdag.

Nede i klosterruinene vrimlet det av barn på puter som lyttet til mamma og pappa som fortalte, og ca 30 gjester hadde funnet veien til fortellerkvelden.

Vi tror at gjennom å høre egne foreldre som forteller egne fortellinger fra sin oppvekst, lærer også barna mer om hvem de er. Samtidig synliggjøres flerspråklighet og flerkulturalitet på en viktig lokal arena i byen.

Vi tror det er integrerende å relatere sin egen fortelling/historie til et publikum og til et sted her og nå.

Vi håper at både deltakere og publikum hadde en berikende kveld, med både perspektivutvideklse og inspirasjon!

Publisert i Milepæler | Legg igjen en kommentar

Inspirasjon fra Clare Family learning Project

Besøk i ESL Literacy klassen til Margareth  

Om mulig er jeg enda mer overbevist enn før om betydningen av å formidle historier og fortellinger fra egen bakgrunn i et familie- og samfunnsperspektiv! Det som var så inspirerende med besøket på The Clare Family Learning Project (Clare FLP), var det sterke fokuset på PARENTAL INVOLVEMENT i alle ledd. Et overordnet mål for familielæringskursene var å «støtte foreldrene i hvordan de kan hjelpe barna sine til å lære», «anerkjenne hjemmet som en viktig læringsarena», «bygge sosiale nettverk for foreldrene» og «involvere og engasjere foreldrene i lesing, skriving og livslang læring».

De fleste av kursene på Clare FLP har bare foreldrene som deltakere. Kursene er også delt inn i nokså bestemte temaer (story bags, Family story in a Box, Family Health etc), med en varighet på 6-8 uker. Arbeidet deres er vel dokumentert og tilgjengelig i flere publikasjoner og DVDer. Den seneste utgivelsen er: Family Learning in Action «Programme Outlines and Lesson Plans».

Clare med sin Family story in a Box

Det var inspirerende å utveksle  tanker og nye ideer med de dedikerte damene Mary Flanagan og Clare Sheahan som jobbet på avdelingen for Clare FLP. De har lang erfaring med utviklingsarbeid og samarbeidsprosjekter både i Irland og internasjonalt. Samtidig var de åpne for våre perspektiver om morsmålets betydning i familielæringssammenheng og bruk av digital fortelling som et verktøy for å fremme dialog, refleksjon og integrering.

ClareFLP er i gang med et nytt EU prosjekt om «Digital Exchange» knyttet opp mot Family stories in a Box. Ideen er å utvikle en «Community Storybox», hvor deltakerne forsøker å knytte fortellinger fra det lokalmiljøet de er en del av. Det skal lages digitale fortellinger basert på Family/Community stories, og tanken er å utveksle fortellingene med andre partnere i prosjektet.

Ved veis ende- så langt!

Vårt arbeid i Fortell meg! har mange tilknytningspunkter til det som rører seg i Ennis, og vi vil holde kontakten varm med våre «partnere» der. Lysten er stor til å knytte vårt arbeid tettere opp mot Clare FLP!

Publisert i Studietur til Irland | Legg igjen en kommentar

Utstilling med duplo-klosser i biblioteket

Kom å se! Foreldrene har fortalt familiehistorier og eventyr for barna sine, og i dag illustrerte barna historiene med duploklosser. Sammen med foreldrene bygget de hele scener hentet ut fra fortellingene. Og herligheten står nå i en glassmonter midt i bibliotekets torg der alle kommer inn. Det er så fargerikt og flott, så alle som skal på biblioteket de neste to ukene, kan glede seg. Vi har lagt ut tekster med en kortversjon av fortellingen som er bygget.

Biblioteket har bestilt barnebøker på deltakernes språk fra Det flerspråklige biblioteket. De står i boktak som en del av utstillingen, og de er til utlån for alle. Utstillingen står til og med 12.5.11 – dagen vi skal ha Fortellerkveld i biblioteket med Fortell meg!

De 4 historiene handler om en bestefar fra Tsjetsjenia som reiste fra fangenskap i Sibir med et dødt spebarn i kofferten for å begrave det der det hørte hjemme. Vi ser og leser om et nomadeliv i Somalia der mor og sønn passer 70 kameler og 25 sauer mens de hører ville dyr i skogen. Og moren forteller nattahistorier om kannibaler som spiser menneske-hjerter for ikke å bli syke. Et av byggverkene illustrerer et eventyr fra Angola der en konge redder siste jenta i landet fra en slem ørn. Og vi hører om en sliten mamma i Kurdistan som hadde 10 barn som maste og maste om at hun skulle fortelle historier for dem om kvelden. De sov alle i samme seng på taket av huset.

Og nå kan dere se det huset, taket og senga bygget med duplo på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.

Publisert i Milepæler | Legg igjen en kommentar

Dette galleriet inneholder 9 bilder.

En ettermiddag som turister Renate er nå helt trygg på venstrekjøring og kjører oss nordvestover til kysten. Det er vindstille og sol i «The land of the soft rain»! Allikevel bryter bølgene når Atlanterhavet møter IrlandThe Cliffs of Moher. Bratt og … Les videre

Galleri | 2 kommentarer

County Clare og byen Ennis er målet der –

– voksenopplæringen bl.a driver mange famililæringskurs og de er svært erfarne. Og inspirerende. Og så hyggelige. Og gjestfrie.

Sjekk hjemmesiden til The Clare Family Learning Project og se på mangfoldet i kurs http://www.clarefamilylearning.com

De vi skal være sammen med de neste to dagene er Mary Flanagan, Clare Sheahan og Marlene fra Tyskland som er er lærerstudent og skal jobbe frivilling i 3 måneder. De har laget et program for oppholdet vårt med skolebesøk, møte med fylkesbiblioteket, to biblioteksbesøk, tea-time i en Engelsk som 2. språksklasse samt lunch hjemme hos Mary i et irsk hus i en fantastisk hage med høner under blomstrende frukttrær. Så heldige vi er!

Publisert i Studietur til Irland | 2 kommentarer